Economia

L’agricultura, l’automòbil, el transport, les telecomunicacions i, per suposat, el turisme, són els principals sectors d’activitat de l’economia espanyola.

Rendiments i sectors diferents d'una regió a una altra, com també és la diversitat i la riquesa d'un país on el salari mínim és de només 730 € nets el 2019, però on es continuen desenvolupant moltes activitats...

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Subcategories